22.3.2023 on kevään ylioppilaskoepäivä matematiikassa. Se on monelle matematiikanopintojen päätepiste ja koe, jossa testataan peruskoulussa ja lukiossa opitut taidot. Tästä päivästä (21.10.2022) lukien valmistautumisaikaa on 152 päivää, mikä riittää isoonkin tasonnostoon, jos ajan käyttää järkevästi.

Valmistautumiseen on tarjolla monenlaisia abikursseja ja matikkavalmennuksia isommille ryhmille. Parhaan hyödyn saat kuitenkin yksilövalmennuksesta. Aluksi kartoitamme nykyisen osaamistasosi ja arvosanatavoitteesi. Sitten yhdessä rakennamme sinulle sopivan opintosuunnitelman, johon sisältyy tapaamisia ja omatoimista opiskelua. Ammattilaisen avustuksella opiskelu on tehokkaampaa, keskityt oikeisiin asioihin ja saat parempia tuloksia nopeammin.

Koska tavoitteena on ylioppilaskoe, keskitymme valmennuksessa erityisesti vanhoihin ylioppilaskoetehtäviin. Samat tehtävätyypit toistuvat kokeissa vuodesta toiseen, joten ratkomalla edellisten vuosien tehtäviä saamme tarvittaessa nopeastikin vahvan perustuksen keskitason arvosanaan. Huippuarvosanaa varten tarvitaan teoreettisempaa osaamista ja luentomaisempaa opetusta tehtävien tueksi.

Tammirannan opintovalmentaja Juha oli Laudaturin opiskelija lukiossa ja on opiskellut kuusi vuotta matematiikkaa yliopistossa suorittaen samalla matematiikan aineenopettajan pätevyyden. Hyvä teoriatausta yhdistettynä ihmisläheiseen opetustyyliin antaa parhaat tulokset ja mukavimman oppimiskokemuksen.