Helsingin sanomat julkaisi 29.11.2023 artikkelin matematiikan yksityisopetuksesta (https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000010019956.html). Artikkelissa haastatellaan sekä yksityisopetuksen asiakkaita että opetusta tarjoavia yrityksiä.
Artikkelissa nostetaan esiin hyviä näkökulmia yksityisopetuksesta, kuten että koulu ja yksityisopetus eivät ole kilpailijoita vaan täydentävät toisiaan. Tarve yksityisopetukseen ei välttämättä tarkoita, että koulu olisi epäonnistunut tehtävässään. Koululaitos tekee hyvää työtä yhteisillä resursseilla, mutta tätä työtä täydentämään ja kotona opiskelua helpottamaan yksityisopetus on tehokas vaihtoehto.
Yksityisopetuksen roolin voisi tiivistää artikkelin sanoihin: ”asiat oppii yksityisopetuksessa mukavammin”.