Ketkä ovat Tammirannan asiakkaita?

Tammirannan asiakkaissa erottuu kolme pääryhmää: ylioppilaskokeisiin valmistautujat, muut lukiolaiset ja yläkoululaiset. Jo muutaman tunnin yksityisopetuksella saadaan avattua matematiikan lukkoja, luotua itseluottamusta omiin taitoihin ja nostettua arvosanoja. Parhaimmillaan kurssiarvosanat ovat nousseet useammalla numerolla muutaman opetustunnin jälkeen.

Ylioppilaskokeisiin valmistautujat

Ylioppilaskokeisiin kuuluva oppimäärä on niin laaja, että valmistautumiseen tarvitaan pidempi aika ja useita valmennuskertoja. Valmennusten välinen aika käytetään omatoimiseen harjoitteluun, eli kertaustehtävien laskemiseen. Matematiikkaa oppii ainoastaan laskemalla.

Olemme Tammirannassa saaneet hyviä tuloksia ylioppilaskokeista. Oppilaina on ollut useampia matematiikan ylioppilaskokeen (pitkä/ lyhyt oppimäärä) uusijoita ja arvosanaa on lähes aina saatu korotettua.

Muut lukiolaiset

Tammirannan yksityisopetuksella voidaan prepata joko yksittäistä lukiokurssia tai sopia aina ennen koeviikkoa kertaustunti, jossa valmistaudutaan kokeeseen. Yksittäisillä opetuskerroilla voidaan paikata esimerkiksi pidemmän poissaolon aukkoja, jotta oppilas pääsee takaisin muiden oppimistahtiin.

Yläkoululaiset

Yläkoululaisilla voi olla haasteita matematiikassa monista eri syistä. Oppilaalla ei ehkä ole riittävästi aikaa käytettäväksi matematiikan läksyihin tai koululla ei ole resursseja tukea oppilasta riittävästi. Yksityisopetus pystyy tehokkaasti tukemaan molemmissa tapauksissa.

Tehokkaaksi todettu tapa on kerrata yksityisopetuksessa ennen koetta. Tavallisesti arvosanat on saatu nousuun ja into matematiikkaa kohtaan heräämään. Tarvittaessa opetussuhde voi jatkua vielä lukiossa.

Kysyttävää matematiikan opetuksesta?